Схема за свързване на krushka

схема за свързване на krushka
Съществуват три основни вида превключватели: бутонни, лостови и стъпкови (въртящи се). Най-популярни напоследък са бутонните превключватели от тип изостат. Третата популярна група са въгленовите микрофонни вложки, използвани в телефонните апарати. Те действат като резистори с променливо съпротивление, зависещо от движенията на мембраната, която притиска въгленовия прах в микрофона по-силно или по-слабо. Началото Първите димери, използвани в края на 19-и век, са представлявали стъклен съд със солена вода и два контакта. Можете да го подмените с по-голям капацитет от указаната стойност, но на 400V, стига да се събере в корпуса на лампата.


Първата буква в обозначението е свързана с отоплението на катода на електронната лампа и характеризира стандартизирано захранващо напрежение или определя електрическия ток, като характерен постоянен параметър на тази серия от електронни лампи. Информация за изчисляване стойността на съпротивлението при паралелно и последователно свързване може да намерите тук. Следователно колкото по- голям е трансформаторът, толкова повече може да се натоварва.

Първият електронен димер, чийто принцип продължава да се използва понастоящем и се смята за класически, е създаден през 1961 г. и използва полупроводникови прибори. Така промяната на съпротивлението изменя времето на закъснение и съответно силата на светлината. Съпротивлението на гореспоменатите два вида източници на светлина в момента на включване е 20-ина пъти по-малко от това в нагрято състояние. При подобно приложение те се наричат най-често дросели.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.