Схема за свързване на девиатор с 2 лампи

схема за свързване на девиатор с 2 лампи
В два последователни броя на списанието направихме първите стъпки в представянето на „интелигентните“ осветителните тела на немската фирма STEINEL. В НС 11/2010 – общо представяне на тази водеща в осветителната техника немска фирма и отделните продуктови линии, които тя развива. Използват се такива с електронен дисплей или аналогова (стрелкова) скала, калибрирана за всички видове величини, които се измерват. Специалистите съветват винаги първо да се тества предлаганата комбинация от димер и LED осветител. Тъй като единственият път за електрическия поток е през товара, електрическата схема на димера трябва да получи необходимото захранване, без това да доведе до включване на осветителните товари.Трипроводните димери изискват трети проводник, който обикновено е неутрала.


Ето защо през последните десетилетия плавното регулиране на силата на светлината чрез димери (наричано също и димиране) заема все по-важно място в осветлението на жилищни и офис сгради, търговски площи и открити пространства. Типичният мултиметър е комбинация от многообхватен волтметър (AC и DC), многообхватен амперметър, многообхватен омметър, като често измерва и честота, температура, параметри на транзистори и магнитни величини. Това може да се случи без никакви външни признаци, но ако направите опит да измерите ток с изгорял предпазител просто показанието на дисплея ще е нула, защото предпазителя е прекъснал веригата, която иначе би се затворила през уреда. За да смените предпазителя на мултицета трябва да го отворите. При минималното фазово закъснение светлината е практически толкова силна, колкото без димер, а най-слаба е при максималното закъснение. Интериорните осветителни тела с вграден високочестотен сензор може да бъдат разделени на три групи. » Осветителни тела с общо предназначение – предимно за осветяване на стълбища, коридори, антрета, вестибюли и други с подобно предназначение и размери помещение.

Недостатъци са сравнително малкият к. п. д. и възможността за създаване на смущения по електрическата мрежа поради импулсите, за чието намаляване е необходимо усложняване и оскъпяване на блока. Като се завърти превключвателя в позиция звуков сигнал обикновено означен с разпространяващи се звукови вълнички, може да хванете сондите за техните ръкохватки и да допрете металните им накрайници един в друг. В резултат трябва да чуете звук, което показва наличието на верига. Този тип регулиране задължително изисква един управляващ димер, а броят на управляваните се избира в зависимост от нуждите. Нещо повече, осветително тяло с подходящо разположени разноцветни светодиоди може по този начин да променя и цвета на светлината си. Полученото на уреда показание показва пада на напрежение върху диода в посоката на пропускане. Има уреди, които са във формата на писалка, с формата на ръкохватка, с формата на клещи и др.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.